ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 45001:2018 Çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları için kurumların çalışanlarının iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda, planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 45001:2018, iş yerlerinde meydana gelebilecek olası iş kazası riskini en aza indirmek ve “İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili asgari şartları ortaya koymak için geliştirilmiş bir sistemdir.

a) Kuruluşun faaliyetleri ile alakalı olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmek üzere bir İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi oluşturmak,
b) Bir İSG yönetim sistemini kurmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmek,
c) Kuruluşun beyan ettiği İSG politikasına uygunluk konusunda kendine güvence sağlamak,
d) İSG Standardına uygunluğunu göstermek, isteyen her kuruluş ISO 45001:2018´e ihtiyaç duyar.

Yararları :

 • İşyerinin olumsuz çalışma koşulları kaynaklanan kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlar,
 • Zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespitini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar,
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının yüksek maliyetlerinin en aza indirilmesini sağlar,
 • İhracatta karşılaşılan engellerin en aza indirgenmesini sağlamak
 • Çalışanların katılım ve motivasyonunu arttırır,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıpların en aza indirilmesini sağlar,
 • İşletmelerde yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılarak işletme güvenliğini sağlar,
 • Ulusal / uluslararası yasa ve standartlara uyum sağlar,
 • Diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj yaratır,
 • Rekabet üstünlüğü sağlar,
 • İlgili mevzuat ve yasal gerekliliklerin şartlarını sağlayarak, resmi makamlar nazarında kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığının kanıtlanabilmesini sağlar

İLETİŞİM KURUN

Tüm Sorularınız İçin Bizi Arayın!