KAPASİTE RAPORU

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir.

Sanayi Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki kapasite raporlarını almanızı sağlıyoruz.

Kapasite Raporu Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuatlar Hangileridir?

 • 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu
 • 5174 sayılı TOBB Kanunu
 • TOBB Muamelat Yönetmeliği
 • İthalat ve İhracat Yönetmelikleri
 • Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler
 • 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler

Kapasite Raporları, sanayiciliğin belgelenmesine yönelik:

 • Sanayi Sicil Belgesi
 • Yatırım Teşvik Belgesi
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi
 • Yerli Malı Belgesi
 • Gıda Sicil Belgesi
 • İmalatçı Belgesi
 • İmalat Yeterlilik Belgesi vb.

belgelerinin düzenlenmesinde ve bu sayede;

 • Ucuz Elektrik Kullanımı
 • İhracat Teşviki İşlemleri
 • Gümrük İşlemleri
 • Kamu İhalelerindeki İşlemler
 • Vergi İncelemelerindeki İşlemler
 • Fuar Giderlerinin Karşılanması
 • DİİB Kapsamasında Uygun Hammadde Temini

gibi sanayicilere sağlanan avantajlardan yararlanabilmek amacıyla kullanılmaktadır.

İLETİŞİM KURUN

Tüm Sorularınız İçin Bizi Arayın!