KOSGEB – AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
 • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
 • Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
 • KOBİlerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,
 • Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,
 • İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,
 • Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması
PROJE SÜRESİ
 • Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,
 • Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,
 • Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.
AR-GE,İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMIDESTEK ÜST LİMİT (TL)DESTEK ORANI %
İşlik Desteğiİşliklerden bedel alınmaz
Kira Desteği12.00075
Makine-Teçhizat,Donanım,Hammadde,Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği
Makine-Teçhizat,Donanım,Hammadde,Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği(Geri Ödemeli)
Personel Giderleri Desteği
Başlangıç Sermayesi Desteği
Proje Geliştirme DesteğiProje Danışmanlık Desteği25.00075
Eğitim Desteği5.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği25.000
Proje Tanıtım Desteği5.000
Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği15.000
Test,Analiz,Belgelendirme Desteği25.000
Endüstriyel Uygulama Programı
Kira Desteği18.00075
Personel Gideri Desteği100.00075
Makine-Teçhizat,Donanım,Sarf Malzemesi,Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği150.00075
Makine-Teçhizat,Donanım,Sarf Malzemesi,Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği(Geri Ödemeli)200.00075

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
 • İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,
 • KOBİlerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
 • İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.
PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ
Program Süresi3 yıl
Proje Süresi6-24 ay(+12ay)
Destek Üst Limiti150.000 TL
Destek Oranı1. ve 2. Bölge için %50
3. ve 4. Bölge için %60
DESTEKLENECEK PROJE KONULARI
 • İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.
DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
 • Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.
 • Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10 (on)’unu aşamaz. Proje kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği bu sınırlamaya dahil değildir.

QMS Danışmanlık, bu program kapsamında kuruluşlar tarafından belirlenen fikirleri olgunlaştırıp geliştirerek, projelendirme çalışmalarını yürütmektedir.

İLETİŞİM KURUN

Tüm Sorularınız İçin Bizi Arayın!