TEKNOKENT YERLEŞKELERİ VE AVANTAJLARI

TEKNOKENTLER ve teknoloji serbest bölgeleri Ar-Ge kapsamında faaliyet gösteren firmalarımıza finansal avantajlar sağlamaktadır. Firmalarımızın bu bölgelerde projeleri ile sıfırdan yapılanmaları ve/veya yeni bir şube açmaları için destek veriyoruz.

Teknokent? te bulunmanın avantajlarından bazıları aşağıda belirtilmiştir:

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır.

Bu süre içerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları ,sektörel, internet,  mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaf tutulmaktadır.

Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaf tutulmaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde bulunan personelin sigorta primi işveren hissesinin %50?si 5746 sayılı Kanun kapsamında desteklenmektedir.

Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin, bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmının da gelir vergisi kapsamı dışında tutulmaktadır.

Teknolojik ürünün yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi ile Bölgede yatırım yapılmaktadır.

Bölgede çalışan Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerine sağlanan vergi muafiyeti desteğinin   Ar-Ge personelinin yüzde onunu geçmeyecek şekilde Ar-Ge Destek personeline de sağlanmaktadır,

TEKNOKENT te yeriniz olması için bizim gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri ise:

  • Başvuru Hazırlama ve Başvuru Faaliyetleri
  • Ar-Ge Danışmanlığı Faaliyetleri
  • Teknik Destek Faaliyetleri olarak özetleyebiliriz.

İLETİŞİM KURUN

Tüm Sorularınız İçin Bizi Arayın!