TÜBİTAK DESTEKLERİ VE HİBE ORANLARI

Yenilikçi yönü olan bir tasarımınız, yurt dışından ithal ederek kullandığınız bir makina/ekipmanı kendi ARGE imkanlarınızla yapmaya çalışmanız, varolan bir makina/ekipman için proses iyileştirme ARGE çalışması yapmanız şeklindeki geliştirmeleriniz için ULUSAL ARGE hibelerinden faydalanabilirsiniz.

Firmanız için TÜBİTAK bünyesindeki ARGE destek kalemi TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) birimidir. TEYDEB, firmanız tarafından sunulan araştırma-geliştirme projesi için firmanıza, proje bedelinin maksimum %40-%75’ine kadar hibe vermektedir. Proje dosyanız, teknik ve idari ekip, projenin araştırma-geliştirme yönü, ülkemiz için sağlayacağı katma değer vb. unsurlar göz önünde bulundurularak TEYDEB tarafından değerlendirilecek ve alacağı puana göre hibe miktarı belirlenecektir. Bu oran, başvurulan programına ve projenin büyüklüğüne göre minimum %40, maksimum %75 olmaktadır. Firmanızın araştırma-geliştirme alanında yapmakta olduğu ve yapmak istediği projeler için TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) kapsamında verdiğimiz hizmetler: Proje geliştirilmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında: – Kavram geliştirme- Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü- Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan çalışmalar- Prototip ve deneme üretimi- Patent, lisans ve marka çalışmalarıProje dosyasının oluşturulması ve proje yönetimi aşamalarında: – Proje geliştirme ve ön hazırlık çalışmaları – Proje koordinasyonunun sağlanması çalışmaları (KOBİ?ler, yerel yönetimler, sanayi ve ticaret odaları, ticaret borsaları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, basın yayın organları, sivil toplum kuruluşları arasında işbirlikleri ve konsorsiyumların oluşturulması ve yurtiçi/yurtdışı işbirliklerinin geliştirilmesi)- Proje bütçesi oluşturulması ve proje bütçe kalemlerinin proje aktiviteleri ile doğru şekilde eşleşmesinin sağlanması- Proje dosyasının TEYDEB tarafından istenen formatta hazırlanması ve proje başvurusunun yapılması- Projenin sürdürülebilirliği- İhale ve satın alım prosedürleri- Hibenin tahsilat prosedürü- TEYDEB denetim sürecine yönelik danışmanlık hizmetleri- TEYDEB tarafından talep edilen proje ara raporlarının ve sonuç raporlarının hazırlanması ve sunuş teknikleri

TÜBİTAK DESTEKLERİ
  • 1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
  • 1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
  • 1508 – Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı (TEKNOGİRİŞİM)
  • 1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
  • 1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı

İLETİŞİM KURUN

Tüm Sorularınız İçin Bizi Arayın!